کینگ گپ.رضا هستون

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

چکیده : علی ابن ابیطالب:بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه پندارد حضرت علی ابن ابیطالب... با عنوان : کینگ گپ.رضا هستون بخوانید :

علی ابن ابیطالب:بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه پندارد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

حضرت علی ابن ابیطالب(ع) : آدمی به گفتارش سنجیده می شود و

 به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود

 و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

اگر روزي دشمن پيدا کردي, بدان در رسيدن به هدفت موفق بودي!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 اگر روزي تهديدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 اگر روزي خيانت ديدي, بدان قيمتت بالاست!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 اگر روزي ترکت کردند , بدان با تو بودن لياقت مي خواهد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 پيش از سحر تاريک است اما تاکنون نشده که افتاب طلوع نکند. به

سحر اعتماد کنيد!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 اگر آفتاب را به نظاره بنشيني، سايه را نتواني ديد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 امروز نخستين روز آينده ي توست.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
وقتي يکي از درهاي شادي بسته مي شود،در ديگري باز مي شود،

ولي اغلب،ما آن قدر به در بسته نگاه مي کنيم،که
در باز شده را نمي بينيم.

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
آنقدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا راه شكست دادن را بياموزيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 سفري به طول هزار فرسنگ با يك گام آغاز مي شود.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر

 مشكلي جوابي را مي بيند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در

 چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينز سيندي).

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 بادبادك تا با باد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌ايد درو خواهيد کرد. 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 اگر در جريان رودخانه صبرت ضعيف باشد هر تکه چوبي مانعي عظيم

 بر سر راهت خواهد شد.

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 آن كه امروز را از دست مي دهد ! فردا را نخواهد يافت.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 هيچ روزي از امروز با ارزش تر نيست

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 چنان باش كه بتواني به هر كس بگويي مثل من رفتار كن 

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 انسان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن وصله ي شلوارش

بيشتر مي شود (( اديسون ))

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 هنگامي که درگير يک رسوايي مي شوي ، در مي يابي دوستان

 واقعي ات چه کساني هستند .(( اليزابت تيلور ))

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 عشق عينک سبزي است که با آن انسان کاه را يونجه مي‌بيند .

(( مارک تواين ))

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 من نميگويم هرگز نبايد در نگاه اول عاشق شد اما اعتقاد دارم بايد

براي بار دوم هم نگاه کرد .(( ويکتور هوگو ))

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 هرگز به احساساتي که در اولين بر خورد از کسي پيدا

 مي کنيد نسنجيده اعتماد نکنيد .(( آناتول فرانس ))

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 تصميم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما هميشه به سود ما

مي باشد .(( پائولوکوئيلو ))

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 مهم نيست چه پيش آمده ، تحمل کن و اندوه خود را زير

 لبخندي بپوشان .( ديل کارنگي )

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 علف هرزه چيست؟گياهي است که هنوز فوايدش کشف نشده است (( امرسون ))

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 بردن همه چيز نيست ؛ امّا تلاش براي بردن چرا .(( وئيس لومباردي ))

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

ویلیام شکسپیر:گذشت زمان بر آن ها که منتظر می مانند بسیار کند،

 بر آن ها که می هراسند بسیار تند، ‏بر آن ها که زانوی غم در بغل

 می گیرند بستار طولانی،و بر آن ها که به سرخوشی می گذرانند

 بسیار کوتاه ‏است. اما، برآن ها که عشق می ورزند، زمان راآغاز و

پایانی نیست.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

جبران خلیل جبران : حیات درختان در بخشش میوه است .

 آنها می بخشند تا زنده بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی

 و نابودی کشانده اند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

برنارد شاو : مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید

وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

ناپلئون بناپارت : در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است

 A  ZER

کینگ گپ.گینگ چت. وبلاگ رضا هستون.وبلاگ کینگ گپ.اویل چت.چت اویل,...
نویسنده : سعید بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت: 10:54